Φάρμα Εκτροφής Ελληνικών Μοσχαριών - Κυλερτζής - από την εκπομπή Όπου υπάρχουν Έλληνες