Το 2014 ξεκινήσαμε να εισάγουμε μόσχους ηλικίας 1 μηνών, τρεφόμενοι

από ρόφημα γάλακτοςκαι απογαλακτίζοντάς τους σε ηλικία 3 μηνών.

 

Μετά την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και σεβόμενοι τους νόμους της φύσης, εκτρέφουμε τα ζώα μας από την αρχή.

 

Έτσι είμαστε βέβαιοι, εκατό τοις εκατό, για το τελικό αποτέλεσμα, έχοντας κατορθώσει να βγάζουμε σφάγια ποιότητας όχι μόνο AU2 και EU2 αλλά και ZU2, δηλαδή σφάγια ηλικίας έως 12 μηνών.

 

Τα ζώα μας καθώς εισέρχονται σε πολύ μικρή ηλικία, εξοικειώνονται με το προσωπικό της φάρμας μας αλλά και μεταξύ τους με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή εξάλειψη του στρες. Έτσι επιτυγχάνεται εξαιρετική τρυφερότητα κρέατος.

 

Αυτό που γεύεται ο καταναλωτής είναι πιο τρυφερό κρέας, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες μεθόδους σιτέματος, με ζωντανό κόκκινο χρώμα.

 

Τέλος τα ζώα μας διαθέτουν αυξημένη μυϊκή κάλυψη, λόγω γονότυπου καθώς ανοίκουν στη φυλή BELGIAN BLUE.