Η Βοοτροφική Ριτσώνας ιδρύθηκε το

1996 και παρότι είναι μια οικογενειακή

επιχείρηση αποτελεί ένα υπόδειγμα

επιχειρηματικής οργάνωσης.

 

Το 2006 μεταφέρθηκε στις σημερινές της υπερσύχρονες

εγκαταστάσεις που έχουν δυναμικότητα για 900 βοοειδή και 3000 αιγοπρόβατα.

 

Στην θέση -Βραχοθανασάκι Αυλίδας-, σε μία καταπράσινη πλαγιά,

20km από τη Χαλκίδα, λειτουργεί η πρότυπη μονάδα μας

βοοειδών και αιγοπροβάτων.