ΦΥΛΗ ΜΟΣΧΩΝ

 

Η ράτσα Belgian Blueπροέρχεται από το Βέλγιο αλλά είναι γνωστή και στην Γαλλία ως Race de la Moyenne et Haute Belgique. Συναντάται και με άλλα ονόματα όπως Belgian Blue-White, Belgian White και Blue Pied, Belgian White Blue, Blue και Blue Belgian. Πρόκειται για καθαρά κρεοπαραγωγό φυλή, η οποία δημιουργήθηκε από διασταυρώσεις. Η φυλή είναι γνωστή για το διπλογλουτισμό που παρουσιάζουν τα ζώα αλλά και για την υψηλή απόδοση σε σφάγιο (60-65%), το οποίο έχει λεπτόϊνες μυϊκές ίνες και περιέχει 13% λίπος και 14% οστά.

 

 

 

 

ΦΥΛΗ ΑΡΝΙΩΝ

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΦΥΛΛΕΣ ΖΟΥΡΓΚΑΝΑ & ΜΕΡΙΝΟΣ και οι 2 φυλές είναι μεικτών αποδόσεων. Χρησιμοποιούνται δηλαδή τόσο για γαλακτοπαραγωγή όσο και κρεατοπαραγωγή.

Τα ΜΕΡΙΝΟΣ χρησιμοποιούνται και για εριοπαραγωγή.


ΕΛΛΑΔΑ: ΦΥΛΗ ΣΕΡΡΩΝ