Τον Ιούλιο του 2014 η εκμετάλευση ξεκίνησε να εισάγει μόσχους ηλικίας 30 - 40 ημερών

και να τους χορηγεί ρόφημα γάλακτος και μείγμα συμπυκνωμένων και χονδροειδών ζωοτροφών.

 

 

 

2 μήνες έπειτα από την είσοδό τους στη μονάδα μας, τα ζώα απογαλακτίζονται και διατρέφονται αποκλειστικά με πιστοποιημένες ζωοτροφές του Βοιωτικού κάμπου.

 

Σήμερα, η κτηνοτροφική εκμετάλευση διαθέτει μόνο μόσχους που έχουν εισαχθεί σε αυτή την ηλικία και έτσι βρίσκεται σε θέση να παρέχει μόσχους σε όλες τις ηλικίες αλλά και σφάγια Α και ΖU2 Ελληνικής εκτροφής > των 5 μηνών.

 

Τα ζώα παραμένουν στη φάρμα μας από 11 - 14 μήνες, έτσι εκτρέφονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες από ημερών έως 1 έτους.

 

Είμαστε λοιπόν σε θέση να διαθέτουμε τρυφερό κρέας, όχι μόνο λόγω του νεαρού της ηλικίας των μοσχαριών μας αλλά και λόγω των άψογων συνθηκών εκτροφής για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.