Η Βοοτροφική Ριτσώνας ιδρύθηκε το 1996 και παρότι είναι μια οικογενειακή επιχείρηση αποτελεί ένα υπόδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Το 2006 μεταφέρθηκε στις σημερινές της υπερσύχρονες εγκαταστάσεις.

 

Τα ζώα στεγάζονται σε σύγχρονα κτήρια με διαστάσεις και υλικά πλήρως εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Το σύνολο των εγκαταστάσεων απαρτίζεται από 4 κτήρια, καθένα από τα οποία έχει ύψος 5m για τον καλύτερο δυνατό αερισμό του.

 

 

Φροντίζουμε συνεχώς να εκσυγχρονίζουμε τις εγκαταστάσεις μας δίνοντας έμφαση στην καινοτομία της παραγωγής.